Deprecated: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/darbnajc/public_html/App/vendor/facebook/php-sdk-v4/src/Facebook/PseudoRandomString/McryptPseudoRandomStringGenerator.php on line 57
 مشكله طباعة الفورم - درب النجاح

درب النجاح

درب الناجحين العرب.

دورات مرئية كاملة، دروس و مقالات في المجال المعلوماتي.

تصفح الدورات تصفح الدروس

مشكله طباعة الفورم

اخي الكريم

جزاك الله كل الخير على ماتبذله من دروس

نفعك الله بعلمك

ارجوا منك التكرم بايجاد الاشكالية من خلال تطبيقي لدرس (

HTML2PDF تحويل متحوى HTML إلى ملفات PDF في لغة PHP

)في عدم طباعة محتويات الجدول في التقرير  بعد تسجيلها في الجلسة واستدعائها للpdf

الذي يظهر فقط اعمدة الجدول بدون الصفوف

وهذا الكود

<?php
// Start the session
session_start();
?>
<?php
function fetch_data()  
 {  
      $output = '';
      
$mysqli=mysqli_connect("localhost","root","","examination_system");
        if (mysqli_connect_errno())
                {
                    printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
                    exit();
                }
         else
    {
        if(isset($_POST['ID']))
                    {
                        $ID=$_POST['ID'];
                        $sql = "select course.course_id, course.course_name , course.credit_hours , college.college_name\n"

                        . "from course\n"

                        . "INNER JOIN  college ON college.college_id=course.college_id\n"

                        . "WHERE course.course_id='$ID'";
                        
                        $result=mysqli_query($mysqli,$sql);
                        if($result)
{
      while($row=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC))           
      {       
      $output .= '<tr>  
                          <td>'.$row["course_id"].'  </td>  
                          <td>'.$row["course_name"].' </td>  
                          <td>'.$row["credit_hours"].'</td>  
                          <td>'.$row["college_name"].'</td>
                     </tr>';  
      }  
      return $output;
           
 }    }    }    }
if( $_SESSION['sendpdf'] =fetch_data());
 //* نهاية الفانكشين

    
 
     if(isset($_POST["generate_pdf"]))  
     {  
      require_once('tcpdf/tcpdf.php');  
      $obj_pdf = new TCPDF('P', PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);  
      $obj_pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);  
      $obj_pdf->SetTitle("Generate HTML Table Data To PDF From MySQL Database Using TCPDF In PHP");  
      $obj_pdf->SetHeaderData('', '', PDF_HEADER_TITLE, PDF_HEADER_STRING);  
      $obj_pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));  
      $obj_pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));  
      $obj_pdf->SetDefaultMonospacedFont('helvetica');  
      $obj_pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);  
      $obj_pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, '10', PDF_MARGIN_RIGHT);  
      $obj_pdf->setPrintHeader(false);  
      $obj_pdf->setPrintFooter(false);  
      $obj_pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, 10);  
      $obj_pdf->SetFont('helvetica', '', 11);  
      $obj_pdf->AddPage();  
      $content = '';
      $content .=$_SESSION['sendpdf'];
      $content .= '  
      <h4 align="center">Generate HTML Table Data To PDF From MySQL Database Using TCPDF In PHP</h4><br />
      <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">  
           <tr>  
                <th width="5%">Id</th>  
                <th width="40%">Name</th>  
                <th width="15%">Hours</th>  
                <th width="40%">college</th>  
           </tr> ' ;

        $content .= '</table>';  
        $obj_pdf->writeHTML($content);
      ob_end_clean();  
      $obj_pdf->Output('file.pdf', 'I');  
}    
?>

 

 

سجل الدخول للرد

أجوبة في الموضوع.

لاتوجد أجوبة في هذا الموضوع.

إلغاء
ضع إشكاليتك هنا !

قالو عنا..

إلغاء